Giant S/W Saharan Uromastyx, (<i>Uromastyx dispar flavifasciata</i>). Adult Male
   
   
Giant S/W Saharan Uromastyx, (Uromastyx dispar flavifasciata). Adult Male