Female Sacalia quadriocellata
Asian Four Eyed Turtle
   
   
Female Sacalia quadriocellata Asian Four Eyed Turtle